Formlar


Arama

Formlar
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-457 TNKÜ Akademik Birimler İçin Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-424 TNKÜ Akademik Danışman Öğrenci Bilgi Formu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-574 TNKÜ Alt Birim/Bölümden Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-570 TNKÜ Alt Birim/Bölümlerden Geçici Depolama Alanına Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Hizmeti İçin Ücretsiz İzin Talep Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu
EYS-FRM-425 TNKÜ Ders İzlencesi Formu
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-572 TNKÜ Geçici Depolama Alanına Atık Kabul Formu
EYS-FRM-573 TNKÜ Geçici Depolama Alanından Lisanslı Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-483 TNKÜ İdari Personel Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-501 TNKÜ Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Katılım Tutanağı
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-366 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Belge İstek Formu
EYS-FRM-381 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Değerlendirme Sınavına Giriş Belgesi
EYS-FRM-387 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu
EYS-FRM-373 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ciltlenmiş Tez/Proje Teslim Tutanağı (Jüri Üyeleri)
EYS-FRM-374 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ciltlenmiş Tez/Proje Teslim Tutanağı (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı))
EYS-FRM-376 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diploma Talep Formu
EYS-FRM-385 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diploma Tescili Talep Dilekçesi (Sağlık Bakanlığı Tescil İşlemleri İçin)
EYS-FRM-407 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Savunma Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-397 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Öneri Formu (Danışman)
EYS-FRM-406 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (Anabilim Dalı)
EYS-FRM-405 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Öneri Formu (Danışman)
EYS-FRM-395 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı
EYS-FRM-393 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Kişisel Değerlendirme Formu
EYS-FRM-392 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu (Yeterlik Komitesi)
EYS-FRM-394 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-390 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Öneri Formu (Danışman)
EYS-FRM-371 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ek Süre Talep Formu
EYS-FRM-368 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü İçinde Başka Bir Programdan veya Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Talep Formu
EYS-FRM-372 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Formu
EYS-FRM-391 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Harcırah Talep Formu
EYS-FRM-377 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-370 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kayıt Dondurma Talep Formu
EYS-FRM-382 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Askerlik Sevk Tehiri İptali Talep Dilekçesi
EYS-FRM-383 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Danışman Değişikliği Talep Dilekçesi (Öğrenci)
EYS-FRM-386 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Danışman Değişikliği Talep Dilekçesi (Öğretim Üyesi)
EYS-FRM-401 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı İkinci Danışman Öneri Formu (Öğretim Üyesi)
EYS-FRM-384 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi
EYS-FRM-369 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Muafiyet Talep Formu
EYS-FRM-411 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Kişisel Tez/Proje Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-379 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Mezuniyet İşlemleri ve Tez Teslimi Bilgilendirme Formu
EYS-FRM-415 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tezlerden/Projelerden Üretilen Yayın Bilgi Formu
EYS-FRM-412 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu
EYS-FRM-402 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez/Proje Konusu ve Başlığı Değişikliği Öneri Formu
EYS-FRM-414 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Not Bildirim/Not Düzeltme Formu
EYS-FRM-365 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Bilgi Formu
EYS-FRM-367 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma Talep Formu ( Enstitümüzden veya Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan)
EYS-FRM-388 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Seminer Değerlendirme Formu
EYS-FRM-389 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Seminer Programı
EYS-FRM-404 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu Değerlendirme Tutanağı
EYS-FRM-396 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
EYS-FRM-403 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez İzleme Raporu
EYS-FRM-398 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı
EYS-FRM-399 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez/Proje Başvuru Formu
EYS-FRM-375 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez/Proje Beyan Formu
EYS-FRM-400 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez/Proje Çalışma Planı
EYS-FRM-413 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez/Proje Kontrol ve Teslim Formu (Danışman)
EYS-FRM-378 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Teslimi Ek Süre Talep Formu
EYS-FRM-380 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü YÖK 100/2000 Doktora Bursu Başvuru Formu
EYS-FRM-409 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez/Proje Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (Anabilim Dalı)
EYS-FRM-410 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez/Proje Savunma Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-408 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez/Proje Savunma Sınavı Öneri Formu (Danışman)
EYS-FRM-442 TNKÜ Sınav Yöntemi Tespit Formu
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı