Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Anabilim Dalları Kalite Elçileri

Prof. Dr. YAKUP ALBAYRAK
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi FEYZA ÇAĞLA ORAN
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi MAZHAR ÖZKAN
Anatomi Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Doç. Dr. BÜLENT KİLİT
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞLAR DOĞUER
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Araş. Gör. AHSEN YILMAZ
Biyokimya Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi MURAT MENGİ
Fizyoloji Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Prof. Dr. GAMZE VAROL
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi NURHAN ÖZPANCAR
Hemşirelik Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi ELİF POLAT
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET OKAN DONBALOĞLU
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi BERNA ERDAL
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi BENGÜ ALTUNAN
Nöroloji Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi HALEF DOĞAN
Suni Tohumlama, Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Doç. Dr. BAHADIR BATAR
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Kalite Elçisi

Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA NURCAN YÜKSEL
Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi Anabilim Dalı Kalite Elçisi