2022-11-11

Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Çalışmaları 

Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Çalışmaları

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığınca 2022 Yılı Akreditasyon Programına dahil edilen Üniversitemizin yürüttüğü akreditasyon çalışmaları kapsamında Üniversitemiz Kalite Komisyonu Başkanlığı Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Takımı Üyeleri Enstitümüzün ana faaliyetleri ile idari süreçlerini değerlendirmek üzere 31 Ekim 2022 ve 4 Kasım 2022 tarihlerinde ziyarette bulunmuşlardır.

Üniversitemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bahar UYMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Hızır YAĞCI, Dr. Öğr. Üyesi Halil Nusret BULUŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Miray ÖZDEN’den oluşan Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Takımınca 31 Ekim 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyaretin birinci oturumuna Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Nilda TURGUT, Müdür Yardımcımız ve aynı zamanda Kalite Elçimiz Prof. Dr. Yakup ALBAYRAK ve Enstitü Sekreter Vekilimiz Mustafa EROĞLU  katılmış olup, Enstitümüzün ana faaliyetleri ile yürütülen kalite çalışmaları ve stratejik hedeflerimizle paydaşların sürece katılımlarına yönelik takım üyeleri bilgilendirilmiştir. Yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından takım üyeleri ayrı ayrı gruplar halinde Enstitümüz birim kalite elçileri, öğrencilerimiz ve idari personelimizle özel oturumlarda görüşme gerçekleştirmişlerdir.

Enstitümüzün idari süreçlerin değerlendirildiği ikinci ziyaret 4 Kasım 2022 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Daire Başkanı Evren KÖKSAL, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Şenol AKYAZI ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Zerrin MERCAN’dan oluşan Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Takımı tarafından yapılan ziyaretin birinci oturumuna Enstitümüz Müdürü Prof. Dr. Nilda TURGUT, Müdür Yardımcımız ve aynı zamanda Kalite Elçimiz Prof. Dr. Yakup ALBAYRAK ve Enstitü Sekreter Vekilimiz Mustafa EROĞLU  katılmış olup, Enstitümüzün organizasyon yapısı, idari süreçleri, iş akışları, görev tanımları vb konular ile uygulamada kullanılan otomasyon sistemleri ve karşılaşılan güçlükler konusunda takım üyeleri bilgilendirilmiştir. Yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından takım üyeleri idari personelimizle de görüşme gerçekleştirmişlerdir.

Üniversitemizin akreditasyon çalışmaları kapsamında yapılan her iki ziyaretin sonunda yapılan görüşme değerlendirmeler ışığında eksik, iyileştirmeye ve geliştirilmeye açık yönlerimiz tespit edilerek sözlü çıkış bildirimiyle saha ziyaretleri tamamlanmıştır.