2022-08-05

Enstitümüzde YÖKAK Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığınca 2022 Yılı Akreditasyon Programına dahil edilen Üniversitemizin yürüttüğü akreditasyon çalışmalarına ilişkin Kalite Komisyonu Üyelerince bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Bülent EKER Başkanlığında 02 Ağustos 2022 Salı günü Enstitümüz Toplantı Salonunda gerçekleşen Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısına, Rektörlüğümüz Strateji Geliştirme Daire Başkanı Arzu ALKANAT, Şube Müdürü Zerrin MERCAN, Memur Emel PEKZÖS, Memur Ayşe AYGÜN, Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Nilda TURGUT, Enstitü Müdür Yardımcımız ve aynı zamanda Kalite Elçimiz Prof. Dr. Yakup ALBAYRAK, Enstitümüz Yönetim Kurulu ve Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Tülin YILDIZ, Enstitü Sekreter Vekilimiz Mustafa EROĞLU, Memur İlgen ERKOÇ katılmışlardır.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Bülent EKER’in açış konuşması ve sunumuyla başlayan toplantıda üniversitemizin entegre yönetim sistemi politikası ve bu süreçte gerçekleştirdiği çalışmalar ile kalite yönetim sistemi hakkında bilgilendirme yapılmış, akreditasyon değerlendirmelerine ilişkin örnekler paylaşılmıştır.

Rektörlüğümüz Strateji Geliştirme Daire Başkanı Arzu ALKANAT, Enstitümüzün 2021 Yılı İç Değerlendirme Raporunda yer alan konulara değinerek kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, entegre yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi yönünde yapılan çalışmalar ve izlenecek yol haritası hakkında bilgiler paylaşmıştır.

Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Nilda TURGUT, Enstitümüz lisansüstü programlarının büyük bir bölümünü tıp ve sağlık alanının oluşturduğunu, Üniversitemiz Tıp Fakültesinin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyon Belgesini; Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans Programının Akreditasyon Belgesini almış olmalarının gurur verici ve bu alanda motivasyonumuzu yükselttiğini, bu amaçla da enstitümüzün de akredite olması yönünde yürütülen çalışmalara önem verildiğini  ifade etti.