2020-12-17

Enstitü Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi. 

 

Enstitümüz Enstitü Kurulu Toplantısı, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nilda TURGUT’un başkanlığında Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yakup ALBAYRAK ile 14 Anabilim Dalı Başkanının katılımlarıyla 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 14.00'da COVID – 19 küresel salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dijital platform üzerinden online olarak gerçekleştirilmiştir. 

2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının planlanması ve uygulanacak eğitim - öğretim süreçlerinin görüşülerek değerlendirildiği toplantıda

  • Bahar Yarıyılında uygulanacak eğitim - öğretim süreçleri
  • Doktora / Sanatta Yeterlik / Tıpta Uzmanlık / Diş Hekimliğinde Uzmanlık / Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık / Eczacılıkta Uzmanlık mezunlarının lisansüstü programlara başvurularında ALES Puanı yerine hesaplamalara dahil edilecek puan,
  • Bahar Yarıyılında öğrenci kabul edecek lisansüstü programlarımıza başvuracak adayların değerlendirme ölçütleri,
  • Bahar Yarıyılında öğrenci kabul edecek anabilim dallarının kontenjanları, öğrenci kabul koşulları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ile giriş sınavı tarihinin duyurulmasına ilişkin hazırlanan ilan metni,
  • Enstitümüz bünyesinde yeni açılan lisansüstü programlardan;
  • Suni Tohumlama, Doğum ve Jinelokoji (Veteriner) Doktora
  • Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
  • Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Epidemiyolojisi (Tıp) Tezli Yüksek Lisans

programlarının müfredatları kapsamında açılacak dersler,

  • KBRN ve Toksikolojik Afetler Tezli Yüksek Lisans programı müfredatına eklenecek seçmeli dersler
  • Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararı doğrultusunda Davranışsal Bağımlılıklar ile Teknoloji Okuryazarlığı ve Bilişim Etiği adlı seçmeli derslerin ekleneceği lisansüstü programlar

belirlenmiş ve bu hususları kapsayan kararlar alınmıştır.

Ayrıca lisansüstü eğitim verilmekte olan mevcut programlarımıza ilave olarak yeni lisansüstü programların açılmasının ve bu programların nitelikli adaylar tarafından tercih edilmelerinin teşvik edilmesi yönünde çalışmalara devam edilmesi, özellikle araştırma ve geliştirme ile laboratuvar çalışmalarında görevlendirilmek üzere anabilim dallarımız bünyelerinde yeteri sayıda araştırma görevlisi istihdam edilmesi talep ve önerileri de görüşülerek değerlendirilmiş, mevcudun oybirliğiyle alınan kararlar Rektörlük Makamına arz edilmiştir.

Enstitü Kurulu Toplantısına aktif olarak katılım sağlayan, gündem üzerinde görüş ve önerilerini sunan ve kararların alınmasına katkı sağlayan tüm anabilim dalı başkanlarımıza teşekkür ederiz.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü