Bilimsel çalışmalarda tekrarların önlenmesi bakımından, yazılma süreci devam eden tezlerin de bilim ve araştırma çevrelerine duyurulmasının yararlı olacağı düşüncesinden hareketle, yenilenen YÖK Tez Otomasyon Sisteminde “Hazırlanmakta Olan Tezler” kısmı aktifleştirilmiştir.

Enstitü Yönetim Kurulu’nca Tez Konusu Önerisi (Yüksek Lisans programında tez çalışma planı, doktora programında tez önerisi) Onaylanan lisansüstü öğrencilerin, tezleri ile ilgili bilgileri gecikmeden YÖK Tez Otomasyon Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Enstitümüzde tamamlanan ve devam eden tezlerle ilgili bilgiler anabilim dalları / programlar bazında hazırlanmış ve bu menü altında sıralanmıştır. İlgili öğrencilerimizin  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinde bulunan “Tez Veri Giriş Formu”nu doldurmaları önemle rica olunur.

Anatomi (Tıp) Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı

Kardiyovasküler Fizyoloji Yüksek Lisans Programı

Perfüzyon Yüksek Lisans Programı

Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı

Tıp Tarihi ve Etik

Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Yüksek Lisans ve Doktora Programları