Bilimsel çalışmalarda tekrarların önlenmesi bakımından, yazılma süreci devam eden tezlerin de bilim ve araştırma çevrelerine duyurulmasının yararlı olacağı düşüncesinden hareketle, yenilenen YÖK Tez Otomasyon Sisteminde “Hazırlanmakta Olan Tezler” kısmı aktifleştirilmiştir.

Enstitü Yönetim Kurulu’nca Tez Konusu Önerisi (Yüksek Lisans programında tez çalışma planı, doktora programında tez önerisi) Onaylanan lisansüstü öğrencilerin, tezleri ile ilgili bilgileri gecikmeden YÖK Tez Otomasyon Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Enstitümüzde tamamlanan ve devam eden tezlerle ilgili bilgiler anabilim dalları bazında hazırlanmış ve bu menü altında sıralanmıştır.

İlgili öğrencilerimizin  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinde bulunan “Tez Veri Giriş Formu”nu doldurmaları önemle rica olunur.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı

Anatomi (Tıp) Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı

Davranış Nörobilimi Anabilim Dalı

Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Hemşirelik Anabilim Dalı

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Anabilim Dalı

Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi Anabilim Dalı