İnsani Değerler

Açık Fikirlilik

Toplumsal ve Milli Değerlere Bağlılık

Birlikte Çalışma Bilinci

Saygı, Hoşgörü ve Sevgi

Güvenilirlik

Sorumluluk

Adillik

Şeffaflık

Çevreye Duyarlılık

 

 

Alana İlişkin Değerler

Alanına Hakimiyet

Sürekli Kendini Geliştirme Çabasında Olmak

Kaynakları Etkin Kullanmak

Kalite ve Verimlilik

Eğitim, Öğretim ve Araştırmada Yeterlilik

Vesap Verilebilirlik

Yenilikçilik ve Sürdürülebilirlik

 

Entellektüel Değerler

Etik Değerlere Bağlılık

Eleştirel Düşünme ve Eleştiriye Açıklık

Tarafsızlık

Gelişime Açık

Kalite Bilinci

Liyakate Değer Verme

Demokratik Değerlere Saygılı