TARİHÇE

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunun EK MADDE 62’nin (d) bendi uyarınca Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Enstitümüz Müdürlük görevini 10.01.2008 tarihinden itibaren Prof. Dr. Yusuf Ziya ÇETİN vekâleten yürütmekte iken, 15.04.2008 tarihinde Prof. Dr. Nedret ALTIOK’un atanmasıyla kuruluş çalışmalarına başlanmış olup Enstitümüzün ilk müdürü 2008 – 2009 döneminde görev yapmıştır. İdari ve mali altyapısını güçlendirme yönünde çalışmalarını devam ettiren enstitümüzün müdürlük görevi 2009 – 2010 döneminde Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden ve aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Oğuz Aslan ÖZEN tarafından vekâleten yürütülmüştür. Ekim 2010 tarihi itibariyle Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Niyazi GÜLER’in Enstitü Müdürü olarak atanmasıyla örgütsel yapımızın ana unsurları oluşturulmuştur. 03 Mart 2014 tarihi itibariyle Enstitü Müdürümüz değişmiş olup Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bozkurt GÜLEK Enstitü Müdürü olarak 3 Mart 2014 – 20 Ocak 2015 tarihleri arasında görev yapmıştır. Prof. Dr. Bozkurt GÜLEK’in 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38. maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı’nda görevlendirilmesi sonucu 21 Ocak 2015 tarihi itibariyle Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden ve aynı zamanda Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Prof. Dr. Burhan TURGUT Enstitü Müdürü olarak atanmıştır. Bu süreçte yeni anabilim dalları kurulmuş ve lisansüstü programlar açılmıştır. Prof. Dr. Burhan TURGUT, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04.08.2016 tarih ve 1864 sayılı yazısı ile Tıp Fakültesi Dekan Vekili olarak atanması sonucu 18 Ağustos 2016 tarihi itibariyle Enstitü Müdürlüğüne Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nilda TURGUT atanmıştır.

Enstitümüz lisansüstü programlara ilk öğrencilerini 2009 – 2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında almıştır. Anatomi, Tıbbi Biyokimya ve Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dallarında açılan yüksek lisans programları ile lisansüstü eğitim – öğretim faaliyetlerine başlayan Enstitümüz, bugün 17 anabilim dalında, 28 lisansüstü (19’u yüksek lisans, 9'u doktora) programla eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir kurum olabilme hedefine ulaşabilmek amacıyla eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artıracak iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Bilimsel düşünmeyi yaşamının her alanında rehber edinmiş, özgür düşünen, tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlere bağlı, ürettiği bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunan bilim insanları yetiştirmeyi kendine görev addetmiş Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, acil yardım ve afet yönetimi, anatomi, beden eğitimi ve spor, beslenme ve diyetetik, biyokimya, davranış nörobilimi, fizyoloji, halk sağlığı, hemşirelik, histoloji ve embriyoloji, kalp ve damar cerrahisi, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji, nöroloji, suni tohumlama, doğum ve jinekoloji (veteriner), tıbbi genetik, tümör biyolojisi ve immünolojisi, veterinerlik farmakolojisi ve toksikolojisi anabilim dallarında eğitim-öğretim hizmetlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İsleyiş Yönetmeliği" ve "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.