2013-07-19

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Anatomi Doktora Programı Yatay Geçiş Öğrenci Kontenjanları ve Kabul KoşullarıNAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013– 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ANATOMİ ANABİLİM DALI  DOKTORA PROGRAMI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

 

T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

-İlan Metni-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen anatomi doktora programına yatay geçiş için, 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ: 22.07.2013-05.08.2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru evraklarıyla birlikte Sağlık Bilimleri Enstitüsüne şahsen başvurulması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

(Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır)

1.       Dilekçe

v Başvuru dilekçesi Enstitüden temin edilebilir.

2.       Özgeçmiş

 

3.       Diploma (Onaylı)

v Doktora Programı için başvuracak adayların Lisans/Yüksek Lisans Diploması veya yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi)

4.       Not Belgesi (Transkript – Onaylı)

v Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu esas alınacaktır.

 

 

5.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)

 

6.       Fotoğraf (kılık – kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet

 

 

 

7.       Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont

v Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ Şubesi (Şube Kodu: 106) nezdindeki 55231371 - 5001 numaralı (IBAN NO: TR 13000 1000 106 552313715001) hesabına 50.- TL (Elli Türk Lirası) yatırılacaktır.

 

       8.    Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

 

MÜLAKAT: Adaylar; 26 Ağustos 2013 tarihinde saat 10.00’da ilgili anabilim dalı başkanlıklarında mülakata alınacaklardır.

 

KESİN KAYITLAR: 02-04 Eylül 2013 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

 

  1- Anatomi Doktora programı, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü gereğince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülecektir.

 

 

 

T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

DOKTORA PROGRAMI YATAY GEÇİŞ KONTERJANLARI VE KOŞULLARI

 

 

ANABİLİM DALI

DOKTORA

YATAY GEÇİŞ

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI

 
 

Anatomi

1

 

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında Doktora Yapıyor Olmak