Anatomi (Tıp) Tezli Yüksek Lisans Programı

Anatomi (Tıp) Doktora Programı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Epidemiyolojisi (Tıp) Tezli Yüksek Lisans Programı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

Davranış Nörobilimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Davranış Nörobilimi Doktora Programı

Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) Tezli Yüksek Lisas Programı

İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Kardiyovasküler Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

KBRN ve Toksikolojik Afetler Tezli Yüksek Lisans Programı

Klinik Nörofizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Klinik Nörofizyoloji Doktora Programı

Perfüzyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Suni Tohumlama Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) Doktora Programı

Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı

Tıbbi Biyokimya Doktora Programı

Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Tıbbi Genetik (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı

Tıbbi Genetik Doktora Programı

Tıbbi Genetik (İngilizce) Doktora Programı

Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Doktora Programı

Veterinerlik Farmokolojisi ve Toksikolojisi  Tezli Yüksek Lisans Programı