Birimle İlgili 2020-2024 Stratejik Plan Performans Göstergeleri


 • Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen eğitim sayısı
 • Birimlerdeki dergi sayısı
 • Disiplinler arası lisansüstü program sayısı
 • Doktora program sayısı
 • Fuarlarda kurulan tanıtım standı sayısı
 • Kalite, akreditasyon ile ilgili gerçekleştirilen eğitim sayısı
 • Kalite/ akredite belgesi olan birim sayısı
 • Lisansüstüne kabul edilen öğrencilerin ALES ortalamaları
 • Mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı
 • Öğrencilere yönelik düzenlenen ve desteklenen kongre, konferans vb. etkinlik sayısı
 • Personele yönelik düzenlenen sosyal/sportif/ kültürel etkinlik sayısı
 • Projelere katılan öğrenci sayısı
 • SCI, SSCI, AHCI ESCI, SCOPUS gibi indekslerce taranan dergi sayısı
 • Tezli yüksek lisans program sayısı
 • Üniversitemizde düzenlenen konferans, kongre, sempozyum, çalıştay, sergi sayısı
 • Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan dış kaynaklı makale sayısı
 • Üniversitemiz dergilerinde yayımlanan lisansüstü tezlerden oluşan makale sayısı
 • Yabancı dilde eğitim veren lisansüstü program sayısı