2014-07-18

NKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları ve Kabul KoşullarıNAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2014– 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI

T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

-İlan Metni-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci   alınacaktır.                                                                                                                                                                                  

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

1.       Başvurular, 04 – 15.08.2014 tarihleri arasında Enstitümüz Web Sayfasında (sbe.nku.edu.tr) bulunan ONLINE BAŞVURU linki üzerinden yapılacaktır.

2.       Online Başvuru linki üzerinden doldurulan ve başvuru dilekçesi yerine geçen “LİSANSÜSTÜ ÖNKAYIT BAŞVURU FORMU”nun bilgisayar çıktısıyla birlikte aşağıda belirtilen başvuru evraklarının başvuru süresinin son günü olan 15.08.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen Enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir.

3.       Online Başvuru yapsalar bile, evraklarını belirtilen tarihe kadar teslim etmeyen ya da eksik evrak teslim eden adayların başvuruları kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

4.       Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

5.       Online başvuruda kullanılan fotoğraf “jpg” formatında olacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır. Ancak; Diploma / Mezuniyet Belgesi, Transkript vb. gibi onaylı istenen belgelerin asıllarının mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir. Fotokopisi getirilen belgeler, belgenin aslı olmadan Enstitümüzce onaylanmayacak ve kabul edilmeyecektir.

Fotokopi hizmetimiz olmadığı için onaylanacak belgenin fotokopisini adayın getirmesi gerekmektedir.

Sınav sonunda lisansüstü programa yerleşemeyen adayların başvuru belgeleri (aslı sunulan belgeler dışında) geri verilmeyecektir.

  1. Başvuru Dilekçesi:

* Enstitümüz web sayfasında ( sbe.nku.edu.tr ) bulunan Online Başvuru linki üzerinden doldurulan “LİSANSÜSTÜ ÖNKAYIT BAŞVURU FORMU”nun bilgisayar çıktısı.

  1. Özgeçmiş
  2. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı)

* Yüksek Lisans Programı için başvuracak adayların Lisans Diploması; Doktora Programları için başvuracak adayların Lisans / Yüksek Lisans Diploması veya yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi)

4.       Not Belgesi/Transkript (Onaylı)

* Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu esas alınacaktır.

5.       ALES Sonuç Belgesi

* Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi veya Namık Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ve taban başarı puanları belirlenmiş uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan alınan başarı puanını gösteren Eşdeğer Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi.

6.       ÜDS Sonuç Belgesi

* Doktora Programına başvuran adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı  (ÜDS)’ndan  en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ÜDS Sonuç Belgesi veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

7.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)

8.       Fotoğraf (kılık – kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet

9.        Erkek Adaylar için  yeni tarihli “Askerlik Durum Belgesi”

MÜLAKAT:

Adaylar; 22 Ağustos 2014 tarihinde saat 10.00’da ilgili anabilim dalı başkanlıklarında mülakata alınacaklardır.

DEĞERLENDİRME:

1.       Yüksek Lisans Programları İçin

Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının %50’si, mülakat puanının %40’ı, lisans ağırlıklı not ortalamasının % 10’u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 65 (altmışbeş) olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

2.       Doktora Programları İçin

Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının %50’si, mülakat puanının %40’ı, lisans derecesiyle başvuranların lisans; yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10’u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 70 (Yetmiş) olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

 

KESİN KAYITLAR:

01-03 Eylül 2014 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

NOT:

1.       Lisans derecelerini farklı alanda almış olan adaylar, en çok bir yıl sürecek olan “Bilimsel Hazırlık Programı”na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edilecektir.

2.       Anatomi Doktora Programı, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü gereğince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülecektir.

3.       Tıbbi Biyokimya Doktora Programı, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü gereğince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülecektir

T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ KONTERJANLARI VE KABUL KOŞULLARI

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI VE AÇIKLAMALAR

TEZLİ

TEZSİZ

Anatomi

5

-

5

Sayısal

Yüksek Lisans için:

Lisans Mezunu Olmak.

(Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,  Hemşirelik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları; Fen- Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü; Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunları)

Doktora için:

Lisans / Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

(Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği Fakülteleri ya da Anatomi Yüksek Lisans  Programı mezunları. )

Tıbbi Biyokimya

3

-

6

Sayısal

Yüksek Lisans için:

Lisans Mezunu Olmak.

(Fen Edebiyat Fakülteleri Biyoloji, Kimya ve Biyokimya Bölümü; Eğitim Fakülteleri Biyoloji, Fen Bilgisi, Kimya Öğretmenliği Bölümü; Gıda Mühendisliği; Beslenme ve Diyetetik Bölümü; Tıp; Veteriner; Diş Hekimliği; Eczacılık Fakülteleri mezunları)

Sayısal

Doktora için:

Lisans / Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

(Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği Fakülteleri ya da Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı mezunları)

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

6

-

-

Sayısal

Lisans Mezunu Olmak

(Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunları)

Kardiyovasküler Fizyoloji

4

-

-

Sayısal

Lisans Mezunu Olmak.

(Tıp, Veteriner, Eczacılık Fakülteleri, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyolojik Bilimler ile Biyoloji Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hemşirelik ve Ebelik Bölümü mezunları)