2015-01-09

NKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları ve Kabul Koşulları                                                                                                                

T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

-İlan Metni-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

1.       Başvurular, 12 – 16 Ocak 2015 tarihleri arasında Enstitümüz Web Sayfasında (sbe.nku.edu.tr) bulunan ONLINE BAŞVURU linki üzerinden yapılacaktır.

2.       Online Başvuru linki üzerinden doldurulan ve başvuru dilekçesi yerine geçen “LİSANSÜSTÜ ÖNKAYIT BAŞVURU FORMU”nun bilgisayar çıktısıyla birlikte aşağıda belirtilen başvuru evraklarının başvuru süresinin son günü olan 16 Ocak 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen Enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir.

3.       Online Başvuru yapsalar bile, evraklarını belirtilen tarihe kadar teslim etmeyen ya da eksik evrak teslim eden adayların başvuruları kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

4.       Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

5.       Online başvuruda kullanılan fotoğraf “jpg” formatında olacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır. Ancak; Diploma / Mezuniyet Belgesi, Transkript vb. gibi onaylı istenen belgelerin asıllarının mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir. Fotokopisi getirilen belgeler, belgenin aslı olmadan Enstitümüzce onaylanmayacak ve kabul edilmeyecektir.

Fotokopi hizmetimiz olmadığı için onaylanacak belgenin fotokopisini adayın getirmesi gerekmektedir.

Sınav sonunda lisansüstü programa yerleşemeyen adayların başvuru belgeleri (aslı sunulan belgeler dışında) geri verilmeyecektir.

  1. Başvuru Dilekçesi:

v Enstitümüz web sayfasında ( sbe.nku.edu.tr ) bulunan Online Başvuru linki üzerinden doldurulan “LİSANSÜSTÜ ÖNKAYIT BAŞVURU FORMU”nun bilgisayar çıktısı.

  1. Özgeçmiş
  2. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Onaylı)

v Yüksek Lisans Programı için başvuracak adayların Lisans Diploması; Doktora Programları için başvuracak adayların Lisans / Yüksek Lisans Diploması veya yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi)

4.       Not Belgesi/Transkript (Onaylı)

v Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu esas alınacaktır.

5.       ALES Sonuç Belgesi

v Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi veya Namık Kemal Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş ve taban başarı puanları belirlenmiş uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan alınan başarı puanını gösteren Eşdeğer Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi.

6.       TUS Sonuç Belgesi

v Doktora programlarına Temel Tıp Puanı ile başvuracak olan adaylar en az 50 Temel Tıp Puanına sahip olduklarında dair Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Sonuç Belgesi.

7.       ÜDS Sonuç Belgesi

v Doktora Programına başvuran adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı  (ÜDS)’ndan en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ÜDS Sonuç Belgesi veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

8.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)

9.       Fotoğraf (kılık – kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet

10.     Erkek Adaylar için yeni tarihli “Askerlik Durum Belgesi”

 

MÜLAKAT:

Anatomi Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların mülakat sınavı 02 Şubat 2015 tarihinde  saat 13:30’da; Doktora Programına başvuracak adayların mülakat sınavı aynı gün saat 15:30’da Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığında; Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların mülakat sınavı 4 Şubat 2015 tarihinde saat 09:30’da; Doktora  Programına başvuracak adayların mülakat sınavı aynı gün saat 13:30’da Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.

 

 

DEĞERLENDİRME:

1.       Yüksek Lisans Programları İçin

Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının %50’si, mülakat puanının %40’ı, lisans ağırlıklı not ortalamasının % 10’u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 65 (altmışbeş) olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

2.       Doktora Programları İçin

Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES / TUS puanının %50’si, mülakat puanının %40’ı, lisans derecesiyle başvuranların lisans; yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının % 10’u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 70 (Yetmiş) olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

KESİN KAYITLAR:

09 – 11 Şubat 2015 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

NOT:

1.       Lisans derecelerini farklı alanda almış olan adaylar, en çok bir yıl sürecek olan “Bilimsel Hazırlık Programı”na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edilecektir.

2.       Anatomi Doktora Programı, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü gereğince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülecektir.

3.       Tıbbi Biyokimya Doktora Programı, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü gereğince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülecektir.

2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ KONTERJANLARI VE KABUL KOŞULLARI

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

KONTENJAN

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

 

PUAN TÜRÜ

DİĞER AÇIKLAMALAR

 

YL

D

ALES

TUS

ÜDS *

 

 

 

Anatomi

10

 

 

 

SAY 55

 

 

Yüksek Lisans için:

Lisans Mezunu Olmak.

(Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner Fakülteleri; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,  Hemşirelik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları; Fen- Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü; Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunları)

 

 

10

TTP

50

 

55

Doktora için:

Lisans / Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

(Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakülteleri ya da Anatomi Yüksek Lisans Programı mezunları. )

 

 

 

Tıbbi Biyokimya

4

 

 

 

SAY 55

 

 

Yüksek Lisans için:

Lisans Mezunu Olmak.

(Fen Edebiyat Fakülteleri Biyoloji, Kimya ve Biyokimya Bölümü; Eğitim Fakülteleri Biyoloji, Fen Bilgisi, Kimya Öğretmenliği Bölümü; Gıda Mühendisliği; Beslenme ve Diyetetik Bölümü; Tıp; Veteriner; Diş Hekimliği; Eczacılık Fakülteleri mezunları)

 

6

TTP

50

 

55

Doktora için:

Lisans / Yüksek Lisans Mezunu Olmak.

(Tıp, Veteriner, Diş Hekimliği Fakülteleri ya da Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı mezunları