Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Hemşirelik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Enstitü Koordinatörü
Enstitü Koordinatör Yardımcısı
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Temsilcisi
Anatomi Anabilim Dalı Temsilcisi
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Temsilcisi
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Temsilcisi
Biyokimya Anabilim Dalı Temsilcisi
Fizyoloji Anabilim Dalı Temsilcisi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Temsilcisi
Hemşirelik Anabilim Dalı Temsilcisi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Temsilcisi
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Temsilcisi
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji / Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Anabilim Dalı Temsilcisi
Nöroloji Anabilim Dalı Temsilcisi
Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi Anabilim Dalı Temsilcisi
Veterinerlik Suni Tohumlama Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Temsilcisi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi
Enstitü Koordinatörü
Enstitü Koordinatör Yardımcısı
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Koordinatörü
Anatomi Anabilim Dalı Koordinatörü
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Koordinatörü
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Koordinatörü
Biyokimya Anabilim Dalı Koordinatörü
Davranış Nörobilimi Anabilim Dalı Koordinatörü
Fizyoloji Anabilim Dalı Koordinatörü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Koordinatörü
Hemşirelik Anabilim Dalı Koordinatörü
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Koordinatörü
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Koordinatörü
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Koordinatörü
Nöroloji Anabilim Dalı Koordinatörü
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Koordinatörü
Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Anabilim Dalı Koordinatörü
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Anabilim Dalı Koordinatörü
Veterinerlik Suni Tohumlama Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Koordinatörü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Birimi
Hemşirelik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi