Müdür Yardımcısı
Anatomi ABD Başkanı
Beden Eğitimi ve Spor ABD Başkanı
Beslenme ve Diyetetik ABD Başkanı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireleği ABD Başkanı
Davranış Nörobilimi ABD Başkanı
Fizyoloji ABD Başkanı
Histoloji ve Embriyoloji ABD Başkanı
İç Hastalıkları Hemşireliği ABD Başkanı
Kalp ve Damar Cerrahisi ABD Başkanı
Tıbbi Biyokimya ABD Başkanı
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Başkanı
Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi ABD Başkanı
Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi ABD Başkanı
Acil Yardım ve Afet Yönetimi ABD Başkanı
Enstitü Sekreter V. / Raportör
Müdür Yardımcısı
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Enstitü Sekreter V. / Raportör