Dokümanlar


Arama
No Adı

Çizelge
EYS-ÇZG-001 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç ve Dış Paydaş İletişim Çizelgesi

El Kitabı
EYS-EK-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı
EYS-EK-005 TNKÜ Akademik/İdari Personel Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-003 TNKÜ Organizasyon El Kitabı
EYS-EK-006 TNKÜ Öğrenci Oryantasyon El Kitabı
EYS-EK-007 TNKÜ Süreç Yönetimi El Kitabı

Usul ve Esaslar
EYS-EVU-001 TNKÜ 2021 Mali Yılı Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Form
EYS-FRM-032 Eğitim Katılım Formu
EYS-FRM-119 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel İzin İsteği ve Onay Formu
EYS-FRM-457 TNKÜ Akademik Birimler İçin Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-424 TNKÜ Akademik Danışman Öğrenci Bilgi Formu
EYS-FRM-336 TNKÜ Alan/Varlık Kullanımı Yetkilendirme Formu
EYS-FRM-574 TNKÜ Alt Birim/Bölümden Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-570 TNKÜ Alt Birim/Bölümlerden Geçici Depolama Alanına Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-132 TNKÜ Askerlik Hizmeti İçin Ücretsiz İzin Talep Formu
EYS-FRM-458 TNKÜ Bize Yazın Değerlendirme Formu
EYS-FRM-425 TNKÜ Ders İzlencesi Formu
EYS-FRM-357 TNKÜ Eğitim İçeriklerine İlişkin Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-572 TNKÜ Geçici Depolama Alanına Atık Kabul Formu
EYS-FRM-573 TNKÜ Geçici Depolama Alanından Lisanslı Atık Alan Firmaya Atık Gönderme Formu
EYS-FRM-356 TNKÜ İç ve Dış Mevzuat Takip Formu
EYS-FRM-483 TNKÜ İdari Personel Oryantasyon Eğitimi Formu
EYS-FRM-437 TNKÜ İlgili Taraflar ve Beklentiler Formu
EYS-FRM-453 TNKÜ İş Akış Çizelgesi Yeni/Revize/İptal Talep Formu
EYS-FRM-440 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum Dışı Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-438 TNKÜ Konferans ve Sergi Salonları Kurum İçi Kullanım İstek Formu
EYS-FRM-501 TNKÜ Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Katılım Tutanağı
EYS-FRM-113 TNKÜ Paydaş Geri Bildirim Formu
EYS-FRM-366 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Belge İstek Formu
EYS-FRM-381 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Değerlendirme Sınavına Giriş Belgesi
EYS-FRM-387 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu
EYS-FRM-373 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ciltlenmiş Tez/Proje Teslim Tutanağı (Jüri Üyeleri)
EYS-FRM-374 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ciltlenmiş Tez/Proje Teslim Tutanağı (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı))
EYS-FRM-376 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diploma Talep Formu
EYS-FRM-385 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diploma Tescili Talep Dilekçesi (Sağlık Bakanlığı Tescil İşlemleri İçin)
EYS-FRM-407 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Savunma Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-397 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Öneri Formu (Danışman)
EYS-FRM-406 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (Anabilim Dalı)
EYS-FRM-405 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tez Savunma Sınavı Öneri Formu (Danışman)
EYS-FRM-395 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı
EYS-FRM-393 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Kişisel Değerlendirme Formu
EYS-FRM-392 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu (Yeterlik Komitesi)
EYS-FRM-394 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-390 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlik Sınavı Öneri Formu (Danışman)
EYS-FRM-371 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ek Süre Talep Formu
EYS-FRM-368 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü İçinde Başka Bir Programdan veya Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Talep Formu
EYS-FRM-372 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Formu
EYS-FRM-391 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Harcırah Talep Formu
EYS-FRM-377 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü İlişik Kesme Formu
EYS-FRM-370 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kayıt Dondurma Talep Formu
EYS-FRM-382 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Askerlik Sevk Tehiri İptali Talep Dilekçesi
EYS-FRM-383 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Danışman Değişikliği Talep Dilekçesi (Öğrenci)
EYS-FRM-386 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Danışman Değişikliği Talep Dilekçesi (Öğretim Üyesi)
EYS-FRM-401 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı İkinci Danışman Öneri Formu (Öğretim Üyesi)
EYS-FRM-384 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi
EYS-FRM-369 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Muafiyet Talep Formu
EYS-FRM-411 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Kişisel Tez/Proje Değerlendirme Raporu
EYS-FRM-379 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Mezuniyet İşlemleri ve Tez Teslimi Bilgilendirme Formu
EYS-FRM-415 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tezlerden/Projelerden Üretilen Yayın Bilgi Formu
EYS-FRM-412 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesi Talep Formu
EYS-FRM-402 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez/Proje Konusu ve Başlığı Değişikliği Öneri Formu
EYS-FRM-414 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Not Bildirim/Not Düzeltme Formu
EYS-FRM-365 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Bilgi Formu
EYS-FRM-367 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma Talep Formu ( Enstitümüzden veya Başka Bir Yükseköğretim Kurumundan)
EYS-FRM-388 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Seminer Değerlendirme Formu
EYS-FRM-389 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Seminer Programı
EYS-FRM-404 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu Değerlendirme Tutanağı
EYS-FRM-396 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
EYS-FRM-403 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez İzleme Raporu
EYS-FRM-398 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Önerisi Savunma Sınavı Tutanağı
EYS-FRM-399 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez/Proje Başvuru Formu
EYS-FRM-375 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez/Proje Beyan Formu
EYS-FRM-400 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez/Proje Çalışma Planı
EYS-FRM-413 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez/Proje Kontrol ve Teslim Formu (Danışman)
EYS-FRM-378 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Teslimi Ek Süre Talep Formu
EYS-FRM-380 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü YÖK 100/2000 Doktora Bursu Başvuru Formu
EYS-FRM-409 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez/Proje Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (Anabilim Dalı)
EYS-FRM-410 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez/Proje Savunma Sınavı Jüri Tutanağı
EYS-FRM-408 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez/Proje Savunma Sınavı Öneri Formu (Danışman)
EYS-FRM-442 TNKÜ Sınav Yöntemi Tespit Formu
EYS-FRM-441 TNKÜ Stant Açma Başvuru Dilekçesi
EYS-FRM-428 TNKÜ Toplantı Tutanağı

Görev Tanımı
EYS-GT-414 Acil Durum Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-365 Akademik Danışman
EYS-GT-366 Akademik Danışmanlar Kurulu Üyesi
EYS-GT-274 Alt Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-257 Alt Birim Risk Koordinatörü
EYS-GT-155 Araştırma Görevlisi
EYS-GT-162 Asil Odak Personeli
EYS-GT-165 Birim Belge Yöneticisi
EYS-GT-258 Birim Çevre Komisyon Başkanı
EYS-GT-259 Birim Çevre Komisyonu Üyesi
EYS-GT-281 Birim Disiplin Kurulu Üyesi
EYS-GT-411 Birim Eğitim Komisyonu Başkanı
EYS-GT-260 Birim Geçici Depolama Alanı Sorumluları
EYS-GT-275 Birim Kalite Elçisi
EYS-GT-412 Birim Mezuniyet Komisyonu Başkanı
EYS-GT-277 Birim Mezuniyet Komisyonu Üyesi
EYS-GT-302 Birim Risk Çalışma Grubu Üyesi
EYS-GT-185 Birim Sıfır Atık Komisyonu Başkanı
EYS-GT-184 Birim Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-407 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Başkanı
EYS-GT-406 Birim Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi
EYS-GT-409 Birim Web Sayfası Sorumlusu
EYS-GT-352 Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu Üyesi
EYS-GT-261 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Asil)
EYS-GT-262 Bölüm ve Alt Birim Çevre Sorumlusu (Yedek)
EYS-GT-413 Burs Komisyonu Başkanı
EYS-GT-278 Burs Komisyonu Üyesi
EYS-GT-292 Değişim Programları Erasmus Birim Koordinatörü
EYS-GT-293 Değişim Programları Erasmus Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-294 Değişim Programları Farabi Birim Koordinatörü
EYS-GT-295 Değişim Programları Farabi Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-296 Değişim Programları Mevlana Birim Koordinatörü
EYS-GT-297 Değişim Programları Mevlana Bölüm Koordinatörü
EYS-GT-178 Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanı
EYS-GT-231 Enstitü Destek Hizmetleri Temizlik Personeli
EYS-GT-247 Enstitü Kurulu Üyesi
EYS-GT-256 Enstitü Mali İşler (Özlük Hakları Tahakkuk İşleri) Personeli
EYS-GT-255 Enstitü Mali İşler (Satın Alma İşleri) Personeli
EYS-GT-114 Enstitü Müdürü
EYS-GT-113 Enstitü Müdür Yardımcısı
EYS-GT-115 Enstitü Öğrenci İşleri
EYS-GT-116 Enstitü Personel İşleri Çalışanı
EYS-GT-112 Enstitü Sekreteri
EYS-GT-111 Enstitü Yazı İşleri Personeli
EYS-GT-248 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi
EYS-GT-343 Erasmus Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü
EYS-GT-342 Farabi Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Koordinatörü
EYS-GT-170 Gerçekleştirme Görevlisi
EYS-GT-171 Harcama Yetkilisi
EYS-GT-405 Hurdaya Ayırma Komisyonu Başkanı
EYS-GT-404 Hurdaya Ayırma Komisyonu Üyesi
EYS-GT-415 Kurum Dışı Eğitim Komisyonu Üyesi
EYS-GT-416 Kütüphane Komisyonu Üyesi
EYS-GT-341 Mevlana Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yükekokulu Koordinatörü
EYS-GT-156 Öğretim Görevlisi
EYS-GT-157 Öğretim Üyesi
EYS-GT-347 Raportör
EYS-GT-181 Sıfır Atık Komisyonu Üyesi
EYS-GT-401 Staj Komisyonu Başkanı
EYS-GT-400 Staj Komisyonu Üyesi
EYS-GT-167 Şoför
EYS-GT-180 Taşınır Kayıt Yetkilisi
EYS-GT-172 Taşınır Kontrol Yetkilisi
EYS-GT-242 Taşınmaz Mal İşlemleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi
EYS-GT-199 Yayın Alt Komisyonu Üyesi
EYS-GT-163 Yedek Odak Personeli

Kılavuzlar
EYS-KLV-006 Kurum Dışı Projeler Bilgi Sistemi İşleyiş Rehberi
EYS-KLV-004 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bologna Birim-Bölüm İşlemleri Kılavuzu
EYS-KLV-002 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi E-ÜNİVERSİTE - Site Yönetim Kullanım Kılavuzu
EYS-KLV-003 TNKÜ İç ve Dış Paydaş Değerlendirme Kılavuzu

Organizasyon Şeması
EYS-OSM-056 TNKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Organizasyon Şeması

Politika
EYS-PO-018 TNKÜ Araştırma Geliştirme Politikası
EYS-PO-017 TNKÜ Eğitim Öğretim Politikası
EYS-PO-023 TNKÜ Finansal Yönetim Politikası
EYS-PO-022 TNKÜ İnsan Kaynakları Politikası
EYS-PO-016 TNKÜ Kalite Politikası
EYS-PO-020 TNKÜ Uluslararasılaşma Politikası
EYS-PO-021 TNKÜ Yönetim Politikası

Prosedür
EYS-PR-055 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
EYS-PR-039 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygunsuzluk Yönetimi Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
EYS-PR-040 TNKÜ Doküman Kontrolü Ve Kayıt Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-041 TNKÜ İç Denetleme Prosedürü
EYS-PR-067 TNKÜ Paydaş Yönetimi Prosedürü
EYS-PR-069 TNKÜ Yatay Geçiş İlkeleri

Yönergeler
EYS-YNG-089 TNKÜ Misafir Öğrenci Yönergesi
EYS-YNG-098 TNKÜ Ödül Teşvik Yönergesi
EYS-YNG-100 TNKÜ Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Eğitimde Fırsat Eşitliği Yönergesi
EYS-YNG-087 TNKÜ Yandal Programı Yönergesi