2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

2014-2015 Katalogu İçin Tıklayınız

Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (YL) Ders Kataloğu

Ders

2018 - 2019 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ SBE 02 Araştırma ve Yayın Etiği 1 2 5
LÜ SBE 01 Bilimsel Araştırma Teknikleri 1 2 5
TBIYL101 Hücre Biyolojisi 2 0 5
TBIYL128 Moleküler Biyolojik Teknikler I 2 6 5
TBIYL129 Moleküler Biyolojik Teknikler II 2 6 5
TBIYL102 Temel İmmünoloji 2 0 5
TBIYL103 Tümör Biyolojisi ve Karsinogenez I 2 0 5
TBIYL104 Tümör Biyolojisi ve Karsinogenez II 2 0 5
TBIYL105 Tümör Genetiği 2 0 5
TBIYL106 Tümör İmmünolojisi ve İmmünoterapi 2 0 5
LÜ SBE 04 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2018-2019 GÜZ TÜMÖR BİYOLOJİSİ VE İMMÜNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERSLER() 25
TBIYL119 Bioinformatik 2 0 5
TBIYL120 Genetik Veri Tabanları ve Yazılımlar 2 0 5
TBIYL130 Kanser Tedavisinde Aşılar 2 0 5
TBIYL123 Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 2 0 5
TBIYL116 Temel Laboratuar Uygulamaları 2 1 5
TBIYL117 Transplantasyon İmmünolojisi 2 0 5
TBIYL122 Tümörlerin Terapötik Direnci 2 0 5
TBIYL118 Tümör Mikro Çevresi ve Sistem ile Etkileşmesi 2 0 5
TBIYL121 Viral Onkogenez ve Tranfeksiyon Mekanizmaları 2 0 5
Toplam AKTS: 85

2018 - 2019 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ SBE 02 Araştırma ve Yayın Etiği 1 2 5
LÜ SBE 01 Bilimsel Araştırma Teknikleri 1 2 5
TBIYL101 Hücre Biyolojisi 2 0 5
TBIYL128 Moleküler Biyolojik Teknikler I 2 6 5
TBIYL129 Moleküler Biyolojik Teknikler II 2 6 5
LÜ SBE 05 Seminer 0 2 5
TBIYL102 Temel İmmünoloji 2 0 5
TBIYL103 Tümör Biyolojisi ve Karsinogenez I 2 0 5
TBIYL104 Tümör Biyolojisi ve Karsinogenez II 2 0 5
TBIYL105 Tümör Genetiği 2 0 5
TBIYL106 Tümör İmmünolojisi ve İmmünoterapi 2 0 5
LÜ SBE 04 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2018-2019 BAHAR TÜMÖR BİYOLOJİSİ VE İMMÜNOLOJİSİ SEÇMELİ DERSLERİ() 25
TBIYL119 Bioinformatik 2 0 5
TBIYL120 Genetik Veri Tabanları ve Yazılımlar 2 0 5
TBIYL130 Kanser Tedavisinde Aşılar 2 0 5
TBIYL123 Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 2 0 5
TBIYL116 Temel Laboratuar Uygulamaları 2 1 5
TBIYL117 Transplantasyon İmmünolojisi 2 0 5
TBIYL122 Tümörlerin Terapötik Direnci 2 0 5
TBIYL118 Tümör Mikro Çevresi ve Sistem ile Etkileşmesi 2 0 5
TBIYL121 Viral Onkogenez ve Tranfeksiyon Mekanizmaları 2 0 5
Toplam AKTS: 90
Tez

2018 - 2019 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SBE TEZ 02 Tez Çalışması 1 0 15
SBE TEZ 01 Tez Proje Önerisi 1 0 5
SBE TEZ 03 Tez Yazma ve Sonuç Raporu 1 0 5
LÜ SBE 04 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 35

2018 - 2019 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
SBE TEZ 02 Tez Çalışması 1 0 15
SBE TEZ 01 Tez Proje Önerisi 1 0 5
SBE TEZ 03 Tez Yazma ve Sonuç Raporu 1 0 5
LÜ SBE 04 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 35