2022-07-25

7417 Sayılı Kanunla Düzenlenen Öğrenci Affına İlişkin Esaslar ve Başvuru Formu