2019-05-08

31. TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ TOPLANTISI YAPILDI31. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün  ev sahipliğinde 25 Nisan 2019'da  gerçekleştirildi.

Sağlık bilimleri alanında güncel sorunların tartışıldığı  ve çözüm  önerilerinin değerlendirildiği  toplantıya 61 Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri, Müdür Yardımcıları,  Enstitü Sekreterleri, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim USLAN, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali DÖNMEZ  ve Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Dr. Muzaffer ELMAS  ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı GÜRSÖZ katıldı.

Üniversitemizi temsilen Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nilda TURGUT ve Enstitü Sekreter Vekili Mustafa EROĞLU’nun katıldığı toplantıda

  • Sağlık bilimleri alanında Türkiye’nin dünyadaki yeri
  • Lisansüstü eğitimde dünya standartları ve akreditasyon
  • Sağlık alanındaki araştırmalarda öncelikli alanlar ve destek programları
  • Lisansüstü eğitimdeki uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerileri

konuları değerlendirilerek tartışıldı.