2020-06-08

2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Seminer Dersine Kayıt Yaptıran Öğrenciler 

 

Üniversitemizin güncellenmiş olan ve aşağıda sunulan “2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uzaktan Eğitim Akademik Takvimi” doğrultusunda;

2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında SEMİNER dersini alan öğrencilerin;

  • 01 Haziran 2020 – 26 Haziran 2020 tarihleri arasında Seminerini hazırlayarak, Enstitümüz Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönergeye uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş 2 adet çıktısını Danışmanına teslim etmeleri,
  • Danışman tarafından da “Seminer Değerlendirme Formu” ile birlikte 1 adet ciltli Seminerin en geç 10 Temmuz 2020 tarihine kadar Enstitüye gönderilmesi
  • 2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Seminer dersine kayıt olup, Seminerini teslim eden ve etmeyen öğrencilerin değerlendirme sonuçlarının Başarılı / Başarısız olarak Danışman tarafından en geç 17 Temmuz 2020 tarihine kadar otomasyon sistemine girilmesi

gerekmektedir.