Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü

Sağlık Bilimleri Entitüsü Müdürlüğü

Namık Kemal Mah.Kampüs Cad.No:1

                                                                                            

                                                  (282) 250 46 00                  (282) 250 99 31                                                                              

Elektronik Posta: saglikbilimleri@nku.edu.tr

Elektronik Ağ: http://sbe.nku.edu.tr