İŞ AKIŞLARI
İş Akış No İş Akış Süreci
İ.A.ÇYS.001 Tehlikesiz Atıkların Bertarafı İş Akış Süreci
İ.A.ÇYS.002 Tehlikeli Atıkların Geçici Depolama Alanına Transferi İş Akış Süreci
İ.A.ÇYS.003 Tehlikeli Atıkların Geçici Depolama Alanından Nihai Bertaraf Edilmek Üzere Transferi İş Akış Süreci
İ.A.E.043. Lisansüstü İlk Defa Ders Açma İş Akış Süreci
İ.A.E.044. Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Belirleme İş Akış Süreci
İ.A.E.045. Lisansüstü Açılacak Dersler ve Dersi Verecek Öğretim Üyelerini Belirleme İş Akış Süreci
İ.A.E.046. Lisansüstü Yatay Geçiş İş Akış Süreci
İ.A.E.047. Giriş Sınav Jürilerinin Belirlenmesi İş Akış Süreci
İ.A.E.048. Lisansüstü Programlarına Başvuru İş Akış Süreci
İ.A.E.049. Enstitü Yeni Öğrenci Kayıt İş Akış Süreci
İ.A.E.050. Lisansüstü Danışman Atama İş Akış Süreci
İ.A.E.051. Lisansüstü Danışman Değişikliği İş Akış Süreci
İ.A.E.052. Lisansüstü Ders Kayıt İş Akış Süreci
İ.A.E.053. Lisansüstü Ders ve Kredi Saydırma İş Akış Süreci
İ.A.E.054. Lisansüstü Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Süreci
İ.A.E.057. Lisansüstü Sınav Sonucuna Öğrenci İtirazı İş Akış Süreci
İ.A.E.058. Lisansüstü Tezli Yüksek Lisans Tez Çalışma Planı Sunulması İş Akış Süreci
İ.A.E.059. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı İş Akış Süreci
İ.A.E.060. Doktora Yeterlik Sınavı İş Akış Süreci
İ.A.E.061. Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi İş Akış Süreci
İ.A.E.062. Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akış Süreci
İ.A.E.064. Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akış Süreci
İ.A.E.065. Lisansüstü Mezuniyet İş Akış Süreci
İ.A.E.066. Ek Sınav İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.E.071. Farklı Üniversite/Enstitü Öğrencileri İçin Ders Kayıt İş Akış Süreci
İ.A.E.077. Lisansüstü Kendi İsteği İle Kayıt Sildirme İş Akış Süreci
İ.A.E.078. Doktora Tez İzleme Raporları İş Akış Süreci
İ.A.İSG.005 Ramak Kala, İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistiklerinin Tutulması İş Akış Süreci
İ.A.İSG.006 İşyerine Ait Bina ve Eklentilerde Risk Değerlendirmesi Ekibi Kurulması ve Risk Değerlendirmesinin Yapılması İş Akış Süreci
İ.A.İSG.007 Taşınmaz Yapısal Değişiklik Talepleri İş Akış Süreci
İ.A.İSG.008 İSG Kapsamında Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.019. Enstitü Kurulu Toplantısı İş Akış Süreci
İ.A.Y.020. Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısı İş Akış Süreci
İ.A.Y.021. Enstitü Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.036. Satınalma Karar Süreci İş Akış Süreci
İ.A.Y.037. Açık İhale İş Akış Süreci
İ.A.Y.038. Doğrudan Temin 22/a,b,c İş Akış Süreci
İ.A.Y.039. Doğrudan Temin 22/d İş Akış Süreci
İ.A.Y.040. Pazarlık İhalesi Usulü Mal Ve Hizmet Alımı İş Akış Süreci
İ.A.Y.041. Kesinleşen İhale Kararına İtiraz İş Akış Süreci
İ.A.Y.042. İhale Dokümanı Şikâyet İş Akış Süreci
İ.A.Y.043. İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.044. Hakediş İş Akış Süreci
İ.A.Y.045. Ek Ders İş Akış Süreci
İ.A.Y.046. Maaş Hazırlama İş Akış Süreci
İ.A.Y.047. Jüri Üyelik Ücreti İş Akış Süreci
İ.A.Y.048. Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Harcırah Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.049. Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.050. Telefon, Doğalgaz Ve Su Faturası İş Akış Süreci
İ.A.Y.051. Bağış Veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.052. Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.053. Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.054. Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.055. Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.056. İç İmkanlarla Üretilen Taşınırların Giriş İşlemlerine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.057. Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.058. Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.059. Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.060. Sayım ve Sayım Sonrasına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.061. Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.062. Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci
İ.A.Y.213. Yeni İş Akışı Dokümanı Oluşturma İş Akış Süreci
İ.A.Y.214. İş Akış Süreç Çizelgesinin Revizyonu İş Akış Süreci
İ.A.Y.215. İş Akış Süreç Çizelgesinin İptali İş Akış Süreci
İ.A.Y.216. İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci
İ.A.Y.217. Mal Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.219. Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.220. Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.221. Yıllık/Mazeret İzni İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.234. Emekli Kesenekleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.235. Emekli Personel Sürekli Görev Yolluğu Tahakkuku İş Akış Süreci
İ.A.Y.236. Giyim Yardımı Tahakkuku İş Akış Süreci
İ.A.Y.237. İş Kazası Bildirimi İş Akış Süreci
İ.A.Y.248. İSG Ek Çalışma Tahakkukları İş Akış Süreci
İ.A.Y.254. Ücretsiz İzin Askerlik/Doğum (657 Sayılı DMK.- 4B Sözleşmeli Personel-4D Sürekli İşçi) İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.264. Laboratuvar Alet- Ekipman Talebi İş Akış Süreci
İ.A.Y.265. Laboratuvar Sarf Malzeme Talebi İş Akış Süreci
İ.A.Y.272. Arşivleme İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.273. Birim/Kurum Arşivinden Ödünç Alınan/Verilen Belge/Dosya İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.274. Arşiv Ayıklama ve İmha İşlemleri İş Akış Süreci
İ.A.Y.275. Birim/Kurum Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporları İş Akış Süreci
İ.A.Y.284. Risk Analizi İş Akış Süreci
İ.A.Y.285. Risklerin İzlenmesi İş Akış Süreci
İ.A.Y.286. Risklerin Raporlanması İş Akış Süreci