2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

2014-2015 Katalogu İçin Tıklayınız

Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji (DK) Ders Kataloğu

Ders

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ SBEDR 02 Araştırma ve Yayın Etiği 1 2 5
LÜ SBEDR 01 Bilimsel Araştırma Teknikleri 1 2 5
TBIDK607 Biyoteknolojiye Giriş 3 0 5
TBIDK609 Doku Uygunluk Antijenleri 3 0 5
TBIDK603 Hücre Sinyalizasyonu 3 0 5
TBIDK608 Kanserde Moleküler ve Genetik Belirteçler 3 0 5
TBIDK612 Kanser İmmunolojisi ve İmmunoterapi I 3 6 5
TBIDK613 Kanser İmmunolojisi ve İmmunoterapi II 2 6 5
TBIDK604 Kanser Kök Hücresi 3 0 5
TBIDK633 Kanser Metabolizması 3 0 5
TBIDK614 Kanser Terapi Prensipleri; Etki ve Direnç Mekanizmaları 3 0 5
TBIDK602 Moleküler Onkoloji I 3 0 5
TBIDK606 Moleküler Onkoloji II 3 0 5
LÜ SBEDR 04 Seminer 0 2 5
TBIDK611 Tümör Mikroçevresi 3 0 5
TBIDK605 Tümör ve İmmunolojik Laboratuvar Teknikleri I 1 6 5
TBIDK610 Tümör ve İmmunolojik Laboratuvar Teknikleri II 1 6 5
LÜ SBEDR 03 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2017-2018 GÜZ TÜMÖR BİYOLOJİSİ VE İMMÜNOLOJİSİ DOKTORA SEÇMELİ DERSLERİ() 25
TBIDK625 Gen Tedavisi 3 0 5
TBIDK627 Hücre Düzeyinde Kanser Görüntüleme Yöntemleri 3 0 5
TBIDK629 Kanserde Moleküler Biyolojinin Önemi 3 0 5
TBDK626 Kanser Epidemiyolojisi ve Etiyolojisi 3 0 5
TBIDK630 Kanserin Moleküler Patolojisi 3 0 5
TBIDK628 Kanser Kök Hücrelerinin Tedavi Stratejilerine Etkisi 3 0 5
TBIDK631 Stres Faktörleri ve Kanser Metabolizması 3 0 5
Toplam AKTS: 120

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ SBEDR 02 Araştırma ve Yayın Etiği 1 2 5
LÜ SBEDR 01 Bilimsel Araştırma Teknikleri 1 2 5
TBIDK607 Biyoteknolojiye Giriş 3 0 5
TBIDK609 Doku Uygunluk Antijenleri 3 0 5
TBIDK603 Hücre Sinyalizasyonu 3 0 5
TBIDK608 Kanserde Moleküler ve Genetik Belirteçler 3 0 5
TBIDK612 Kanser İmmunolojisi ve İmmunoterapi I 3 6 5
TBIDK613 Kanser İmmunolojisi ve İmmunoterapi II 2 6 5
TBIDK604 Kanser Kök Hücresi 3 0 5
TBIDK633 Kanser Metabolizması 3 0 5
TBIDK614 Kanser Terapi Prensipleri; Etki ve Direnç Mekanizmaları 3 0 5
TBIDK602 Moleküler Onkoloji I 3 0 5
TBIDK606 Moleküler Onkoloji II 3 0 5
LÜ SBEDR 04 Seminer 0 2 5
TBIDK611 Tümör Mikroçevresi 3 0 5
TBIDK605 Tümör ve İmmunolojik Laboratuvar Teknikleri I 1 6 5
TBIDK610 Tümör ve İmmunolojik Laboratuvar Teknikleri II 1 6 5
LÜ SBEDR 03 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2017-2018 BAHAR TÜMÖR BİYOLOJİSİ VE İMMÜNOLOJİSİ DOKTORA SEÇMELİ DERSLERİ() 25
TBIDK625 Gen Tedavisi 3 0 5
TBIDK627 Hücre Düzeyinde Kanser Görüntüleme Yöntemleri 3 0 5
TBIDK629 Kanserde Moleküler Biyolojinin Önemi 3 0 5
TBDK626 Kanser Epidemiyolojisi ve Etiyolojisi 3 0 5
TBIDK630 Kanserin Moleküler Patolojisi 3 0 5
TBIDK628 Kanser Kök Hücrelerinin Tedavi Stratejilerine Etkisi 3 0 5
TBIDK631 Stres Faktörleri ve Kanser Metabolizması 3 0 5
Toplam AKTS: 120
Tez

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ SBEDR 06 Tez Çalışması 1 0 20
LÜ SBEDR 05 Tez Proje Önerisi 1 0 5
LÜ SBEDR 07 Tez Yazma ve Sonuç Raporu 1 0 5
LÜ SBEDR 03 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 40

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ SBEDR 06 Tez Çalışması 1 0 20
LÜ SBEDR 05 Tez Proje Önerisi 1 0 5
LÜ SBEDR 07 Tez Yazma ve Sonuç Raporu 1 0 5
LÜ SBEDR 03 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 40