English
NKU'da Personelde Birimde

Tarihçe

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunun EK MADDE 62’nin (d) bendi uyarınca Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Enstitümüz Müdürlük görevini 10.01.2008 tarihinden itibaren Prof. Dr. Yusuf Ziya ÇETİN vekaleten yürütmekte iken, 15.04.2008 tarihinde Prof. Dr. Nedret ALTIOK’un atanmasıyla kuruluş çalışmalarına başlanmış olup Enstitümüzün ilk müdürü 2008 – 2009 döneminde görev yapmıştır. İdari ve mali altyapısını güçlendirme yönünde çalışmalarını devam ettiren enstitümüzün müdürlük görevi 2009 – 2010 döneminde Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden ve aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Oğuz Aslan ÖZEN tarafından vekâleten yürütülmüştür. Ekim 2010 tarihi itibariyle Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Niyazi GÜLER’in Enstitü Müdürü olarak atanmasıyla örgütsel yapımızın ana unsurları oluşturulmuştur. 03 Mart 2014 tarihi itibariyle Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bozkurt GÜLEK Enstitü Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır.

Enstitümüz ilk yüksek lisans programı öğrencilerini 2009 – 2010 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Anatomi, Tıbbi Biyokimya ve Tıp Tarihi ve Etik anabilim dallarına almıştır. 2011 – 2012 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında Fizyoloji ve Kardiyoloji Anabilim Dallarının müşterek çalışmasıyla Kardiyovasküler Fizyoloji yüksek lisans programı da açılarak bu programa öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz ile Balıkesir Üniversitesi arasında imzalanan protokole dayanarak Enstitümüz ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında açılan Anatomi anabilim dalı doktora programına öğrenci alınmıştır. 2013-2014 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalı yüksek lisans programına öğrenci alımı yapılmıştır. 2014-2015 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında imzalanan protokole dayanarak Enstitümüz ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün ortak açmış oldukları Fizyoloji anabilim dalı yüksek lisans ve biyokimya anabilim dalı doktora programlarına öğrenci alımı planlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir kurum olabilme hedefine ulaşabilmek amacıyla eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artıracak iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına devam edilecektir.

Bilimsel düşünmeyi yaşamının her alanında rehber edinmiş, özgür düşünen, tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlere bağlı, ürettiği bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunan bilim insanları yetiştirmeyi kendine görev addetmiş Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, anatomi, fizyoloji, tıbbi biyokimya ve cerrahi hastalıkları hemşireliği anabilim dallarında eğitim-öğretim hizmetlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İsleyiş Yönetmeliği" ve "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.

Bilgi İşlem | E-Universite | Mail |
Ziyaretci Sayısı:4859