2013-07-03

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları ve Kabul KoşullarıNAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013– 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

 

T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

-İlan Metni-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ: 22.07.2013-05.08.2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru evraklarıyla birlikte Sağlık Bilimleri Enstitüsüne şahsen başvurulması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

(Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır)

                     1.       Dilekçe

         Başvuru dilekçesi Enstitüden temin edilebilir,

2. Özgeçmiş

  

                     3.       Diploma (Onaylı)

         Yüksek Lisans Programı için başvuracak adayların Lisans Diploması, Doktora Programları için başvuracak adayların Lisans/Yüksek Lisans Diploması veya yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin onaylı örneği (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi)

4.       Not Belgesi (Transkript – Onaylı)

          Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu esas alınacaktır.

      5.       Ales Sonuç Belgesi (Onaylı)

          Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES Belgesi veya eşdeğer uluslararası sınav sonuç belgesi (Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.)

 

                     6.       ÜDS Sonuç Belgesi (Onaylı)

 

         Doktora Programına başvuran adayların Yabancı Dil Sınavı  (ÜDS)’ndan  en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ÜDS Belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

 

   7.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı)

 

  8.       Fotoğraf (kılık – kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet

 

  9.   Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont

   Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün T.C. Ziraat Bankası Tekirdağ Şubesi (Şube Kodu: 106) nezdindeki 55231371 - 5001 numaralı (IBAN NO: TR 13000 1000 106 552313715001) hesabına 50.- TL (Elli Türk Lirası) yatırılacaktır.

 

                 10.    Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

 

 

MÜLAKAT: Adaylar; 26 Ağustos 2013 tarihinde saat 10.00’da ilgili anabilim dalı başkanlıklarında mülakata alınacaklardır.

 

 

Yüksek Lisans DEĞERLENDİRME: Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının %50’si, mülakat puanının %40’ı, lisans ağırlıklı not ortalamasının % 10’u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 65 (altmışbeş) olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

 

Doktora DEĞERLENDİRME: Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının %50’si, mülakat puanının %40’ı, lisans ağırlıklı not ortalamasının % 10’u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 70 (Yetmiş) olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

 

 

 

KESİN KAYITLAR: 02-04 Eylül 2013 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

 

 

NOT: 1- Lisans derecelerini farklı alanda almış olan adaylar, en çok bir yıl sürecek olan “Bilimsel Hazırlık Programı”na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edilecektir. 

 

            2- Anatomi Doktora programı, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü gereğince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülecektir.

 

 

T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ KONTERJANLARI VE KOŞULLARI

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI

TEZLİ

TEZSİZ

Anatomi

-

-

5

SAYISAL

 

Doktora İçin:

Yüksek Lisans mezunu olmak

(Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Anatomi Yüksek Lisans Mezunları )

 

Tıbbi Biyokimya

3

-

-

SAYISAL

 

Lisans mezunu olmak.

(Tıp, Veteriner Hekimlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri Mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ziraat ve Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Kimya ve Biyokimya Bölümleri, Eğitim Fakültelerinin Biyoloji Öğretmenliği ve Kimya Öğretmenliği Bölümleri Mezunları)