2014-01-10

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Kontenjanları ve Kabul Koşulları 

 

 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

 

                                                                                T.C.

                                                         NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

-İlan Metni-

 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen anabilim dallarının lisansüstü programlarına, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:  Başvurular 13/01/2014 – 24/01/2014 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.

Ancak; Diploma/ Mezuniyet Belgesi, Transkript vb. gibi onaylı istenen belgelerin asıllarının mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir. Fotokopisi getirilen belgelere, belgenin aslı olmadan Enstitümüzce onay yapılmayacaktır.

- Ayrıca,Aslı Gibidir onayı için belge  ile fotokopisinin birlikte getirilmesi gerekmektedir. Enstitümüzde fotokopi hizmeti sunulmamaktadır.

 

-          Sınav sonunda lisansüstü programa yerleşemeyen adayların başvuru belgeleri (aslı sunulan belge dışında) geri verilmeyecektir.

 

  1. Başvuru Dilekçesi: Enstitümüzden veya Enstitümüz web sayfasından temin edilecektir. http://sbe.nku.edu.tr/FormlarBelgeler/0/s/4367/4611

 

2.       Özgeçmiş

 

3.       Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi(onaylı).  (Belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise belge tarihinden en fazla 2 yıl geçmiş olmalıdır)

 

¬ Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların Lisans, Doktora programları için başvuracak adayların Lisans/Yüksek Lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği (yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.)

 

4.       Not belgesi /Transkript (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı).

¬ Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.

  1. ALES  sonuç belgesi

¬Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 (doktoraya tezsiz yüksek lisans veya lisans diploması ile başvuranların ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 80) standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi veya eşdeğer uluslararası sınav sonuç belgesi. Yabancı uyruklular için ALES sonuç belgesi istenmez.

 

6.    Doktora programına başvurabilmek için YDS’den (Yabancı Dil Sınavı) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca (ÜAK) eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.(KPDS,ÜDS vb.gibi)

 

7.   Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

8.    Fotoğraf (kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet

 

 

9. Erkek adaylar için yeni tarihli “Askerlik Durum Belgesi” (adayın son askerlik yoklamasını yaptırmış haliyle)

 

MÜLAKAT: Adaylar; 03/02/2014 tarihinde saat 10.00’da, ilgili anabilim dalı başkanlıklarında mülakata alınacaklardır.

 

DEĞERLENDİRME:

Türk uyruklular:

Adayların başvurularının değerlendirilmesinde, ALES puanının % 50'si, mülakat puanının % 40'ı, lisans/yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 10'u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının Yüksek Lisans programları için en az 65, Doktora programları için en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Programları için yapılan mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

KESİN KAYITLAR:

 

10/02/2014 – 12/02/2014 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

 

NOT:  Lisans veya yüksek lisans derecelerini farklı alanda almış olan adaylar, en çok iki yarıyıl sürecek olan “Bilimsel Hazırlık Programına” tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edilecektir.

- Anatomi Doktora programı, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Balıkesir Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü gereğince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak yürütülecektir.

T.C.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI

TEZLİ

TEZSİZ

Anatomi

5

-

10

Sayısal

Yüksek Lisans için:

Tıp Fakültesi Mezunu, Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu, Eczacılık Fakültesi Mezunu, Veterinerlik Fakültesi Mezunu, Fen- Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Mezunu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Mezunu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu, Hemşirelik Yüksekokulu Mezunu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mezunu

Doktora için:

Tıp Fakültesi Mezunu, Veterinerlik Fakültesi Mezunu ve Anatomi Yüksek Lisans Mezunu

Tıbbi Biyokimya

4

-

-

Sayısal

Lisans mezunu olmak.
(Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Kimya ve Biyokimya Bölümü, Eğitim Fakültesi Biyoloji, Fen Bilgisi ve Kimya Öğretmenliği, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Tıp, Veteriner Hekimlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri Mezunları )

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

8

-

-

Sayısal

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü