2016-11-09

Kayıt Dondurma İle İlgili Önemli DuyuruAsgari Öğretim Üyesi şartını kaybetmiş lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin kayıtlarının dondurulmasına ilişkin DUYURU