2019-02-20

Yüksek Lisans Tezi Teslimine İlişkin Azami Süre Sonu 

 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Geçiş Hükümleri Geçici Madde 1’de belirtildiği üzere,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim - Öğretim Yönetmeliğinin  yürürlüğü girdiği 1 Mart 2017 tarihinde kayıtlı olan tüm öğrencilerin azami süreleri 2016 – 2017 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle başlamıştır.

2016 – 2017 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitime başlamış olan (Bilimsel Hazırlık Programı uygulanan öğrenciler hariç)  tezli yüksek lisans programı öğrencileri ile yönetmeliğin yürürlüğü girdiği tarihte kayıtlı olan tüm tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin azami süreleri (6 yarıyıl), 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle sona erecektir.

2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonu, derslerin bitiş tarihi olan 17 Mayıs 2019 tarihi olduğundan,  ikinci paragrafta tanımlanan öğrencilerin enstitüye tez teslimlerini bu tarihe kadar yapması gerekmektedir.  Süreç; jüri görevlendirmeleri, tez savunma sınavı ve mezuniyet için gerekli evrakların teslimi ile son bulacaktır.  

Bu nedenle; Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “… azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.” hükmü  gereği,  herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için,  6 ncı yarıyılı 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında sona erecek olan öğrencilerin tez savunma sınavı jüri teklifleri, tez ve intihal raporunun 17 Mayıs 2019 tarihine kadar Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

İlgili öğrencilerimize duyurulur.