2013-09-09

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Kayıt Yenileyecek Öğrencilerin Dikkatine-DUYURU-

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Enstitümüz Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin 2013-2014  Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı kayıt yenileme işlemleri,  14 – 17 EYLÜL 2013  tarihleri arasında ilgili anabilim dalı başkanlıklarında yapılacaktır.

Öğrenciler; Enstitümüz web sitesinden (http://sbe.nku.edu.tr/) veya Enstitümüz Öğrenci İşleri Biriminden temin edecekleri Kayıt Yenileme Formunu üç nüsha olarak ( bir tanesi öğrencinin kendisinde, bir tanesi Anabilim Dalı dosyasında, bir tanesi de Enstitümüze gönderilmek üzere) doldurduktan ve ilgili danışman öğretim üyesi ile ilgili anabilim dalı başkanına imzalattıktan sonra Öğrenci Katkı Payı (*) dekontunu ekleyecek ve Enstitümüze teslim edecektir.

Belirtilen tarihlerde mazereti nedeniyle kaydını yenileyemeyen öğrenciler, mazeretlerini bildiren/belgeleyen bir dilekçe ile başvuru yaparak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde 26 – 27 EYLÜL 2013 tarihlerinde kayıtlarını yenileyebileceklerdir.

Azami öğrencilik süresini doldurmuş olup kaydını yenileyecek olanlar, 6111 Sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca belirlenen katkı payını ödeyerek kaydını yenileyen öğrencilerin aynı Kanunun 44 ncü maddesi  uyarınca ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam edecektir.

            Duyurulur.  

  

KAYIT YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Kayıt Yenileme Formu

2. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Katkı Payı Ödemesi  Öğrenci Numarası ile Ad-Soyad belirtilerek Türkiye Halk Bankası Tekirdağ Merkez Şubesindeki Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’nün İlgili hesabına yatırılacak ve dekont kayıt yenileme formuna eklenecektir.

 

 (*) Azami öğrencilik süresini doldurmuş olup, kaydını yenileyecek öğrenciler Öğrenci Katkı Payı Ödeyeceklerdir.